Klar til valg

Danske bladtegnere kridter EU-valget op

Europa-Parlamentets bladtegnerbog ”Stjerner og Stemmer - Danske Bladtegnere kridter EU-valget op”.

danske-bladtegnere-kridter-eu-valget-op-forside

Europadagen den 9. maj var der præcis én måned til EU-valget og til, at du kan sætte dit politiske aftryk ved at afgive din stemme. Det markerer Europa-Parlamentet med udgivelsen af bladtegnerbogen ”Stjerner og Stemmer”, der sætter skarpt og humoristisk spot på nogle af de temaer, der både tegner EU’s fortid, nutid og fremtid.

En samling danske bladtegnere tager i bogen emner som EU’s tilgang til asyl og migration, landbruget og hvidvask under satirisk behandling. Bladtegnerne har fået frie hænder til at give deres tegnede bud på, hvordan alt fra konkrete love til værdier og begreber som solidaritet, fred og retsstaten kan illustreres. Til hver tegning følger en forklarende tekst, der skal kridte konteksten op. 

Bogens temaer er alt sammen nogle, som EU’s borgere kan få indflydelse på, hvis de går i stemmeboksen den 9. juni. I år skal vi vælge 15 danske politikere, der skal repræsentere vælgerne og dermed være Danmarks stemme i EU. Bladtegnerbogen kan åbne op for en diskussion af, hvor vi helst ser unionen bevæge sig hen. 

Hvis du arbejder som lærer eller kommer fra en organisation, kan du bestille eksemplarer af den nye bladtegnerbog ved at kontakte os her på Europa-Parlamentets kontor i København: epkobenhavn@ep.europa.eu.
 

Stjerner og Stemmer - Danske Bladtegnere kridter EU-valget op