EP-Nyt #3: Formandsbesøg i Danmark, ret til reparation og milliardstøtte på vej til Ukraine

Det har været en travl uge i EU-sammenhæng. Både lokalt, hvor Parlamentets formand har været i København, og i den større liga med et centralt topmøde med EU’s ledere. Samtidig er flere aftaler landet om alt fra morgenmad til reparation.

Hvad er der i din juice? Skal du skifte din støvsuger ud eller reparere den? Og hvorfor har Roberta Metsola fået et par sokker fra P3?

Det er tre centrale spørgsmål, som du får svar på i denne uges nyhedsbrev. Men det er heldigvis ikke de eneste områder, der bliver berørt. Du kommer nemlig også til at blive klogere på et vigtigt EU-topmøde og den kommende uges plenarsamling.

God læselyst!

 • Parlamentets formand på Danmarksvisit
 • Retten til reparation bliver sikret for EU’s forbrugere
 • EU-topmøde: EU-chefer enige om milliardstøtte til Ukraine
 • Endelig aftale om morgenmad
 • Forlængelse af regler: Online seksuelt misbrug af børn skal forhindres
 • Langturschauffører får mere fleksibilitet og frihed
 • Næste uges plenarsamling
  • En ny generation af genteknologier til afstemning og diskussion
  • Kommissionen og MEP’er debatterer EU’s klimamål
 • Pressekit for EU-interesserede journalister
 • EU for begyndere - Rejsestipendium til Strasbourg


Du kan få daglige opdateringer på Europa-Parlamentet og de danske MEP’ers arbejde ved at følge os på FacebookX (Twitter) og Instagram.


Parlamentets formand på Danmarksvisit

Med kun omkring fire måneder til EU-valget var Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, i tirsdags på et kort besøg i Danmark. 

Her mødtes hun blandt andet med førstegangsvælgere, medlemmer af Folketinget, danske MEP’er og statsminister Mette Frederiksen. På det Internationale Gymnasium i København diskuterede hun fremtidens EU med eleverne og opfordrede dem til at stemme til det kommende valg. 

Det samme gjorde hun til P3’s lyttere, da hun besøgte Go’ Morgen P3. Programmets værter lovede at have fokus på EU-valget, hvis formanden ville iføre sig sokker med programmets logo til en vigtig begivenhed. Tiden vil vise, om begge parter holder deres del af aftalen. 

I stolen hos Lippert på TV 2 NEWS diskuterede Metsola blandt andet EU’s prioriteter, krigen i Ukraine og unionens samarbejdspartnere fremover. Besøget i Danmark var et led i formandens Europa-tour op til valget den 9. juni, hvor hun lægger vejen forbi samtlige 27 EU-lande for at opfordre endnu flere til at stemme. 

 

Retten til reparation bliver sikret for EU’s forbrugere

Hvis din støvsuger, vaskemaskine eller smartphone går i stykker, har det måske været nemmest at erstatte det ødelagte produkt. Men det vil nu ændre sig. Torsdag blev Parlamentet og Rådet nemlig enige om en foreløbig aftale om den såkaldte ret til reparation.

Aftalen vil blandt andet betyde, at forbrugerne i EU netop får ret til at få repareret almindelige produkter som vaskemaskiner, støvsugere og smartphones af producenterne. Der er også mulighed for, at der over tid bliver føjet flere og flere produkter til listen. Samtidig vil det også være et krav, at du bliver informeret om den ret.

Andre effekter af aftalen vil være, at du får mulighed for at låne et tilsvarende produkt, mens reparationen foregår, og at garantiperioden vil blive forlænget med et ekstra år, efter reparationen har fundet sted.
Før aftalen kan træde i kraft, skal den godkendes af både Parlamentet og Rådet.
 

EU-topmøde: EU-chefer enige om milliardstøtte til Ukraine

Vil EU give 50 milliarder euro til Ukraine eller ej? Det var det altoverskyggende spørgsmål op til torsdagens EU-topmøde, hvor medlemslandenes stats- og regeringschefer mødtes. 

På trods af tvivl om graden af modstand fra den ungarske premierminister Viktor Orbán blev der på mødet indgået en aftale mellem de 27 ledere, der sikrer, at Ukraine får adgang til 50 milliarder euro. Det svarer til 373 milliarder danske kroner.
De økonomiske midler bliver givet på baggrund af en revision af EU’s langsigtede budget, og pengene vil blive udbetalt til Ukraine over de næste fire år. I den kommende uge skal MEP’erne også vende EU’s fortsatte støtte til Ukraine.

Selvom Ukraine trak mange af overskrifterne til mødet, var det ikke det eneste punkt, som EU-lederne kom omkring. I løbet af topmødet talte Parlamentets formand Roberta Metsola også, og hun fremhævede netop støtten til Ukraine, men også den nuværende situation i Gaza og Israel samt sommerens EU-valg.

I næste uge får MEP’erne også lov til at udtrykke deres tanker om det netop overståede topmøde, når de til plenarsamlingen skal debattere det med Kommissionens formand Ursula von der Leyen og formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel.
 

Endelig aftale om morgenmad

Juice, syltetøj eller honning er højst sandsynligt at finde på mange morgenborde rundt omkring i Europa. Men nu kommer der lidt mere styr på, hvad der er i de produkter, og hvordan de markeres.

Tirsdag landede en endelig aftale mellem Parlamentet og Rådet om det såkaldte morgenmadsdirektiv, der fastlægger et nyt sæt regler for blandt andet honning og marmelade. De nye regler kommer for eksempel til at betyde, at der skal være minimum 450 gram frugt i 1 kilo marmelade eller syltetøj. Der skal også være mere gennemskuelige markeringer af sukkerindholdet i juice.

I forhold til honning skal det ifølge den nye aftale også fremgå af mærkaterne, hvilket land honningen stammer fra. Det sker på grund af flere tilfælde af mistanke om snyd med honning, som har været importeret fra lande, der ikke er medlemmer af EU. Før aftalen kan træde i kraft, skal den formelt godkendes af Rådet og Parlamentet.
 

Forlængelse af regler: Online seksuelt misbrug af børn skal forhindres

Hvordan sikres det, at seksuel misbrug af børn online bliver bekæmpet? Lige nu har virksomheder tilladelse til at lokalisere og fjerne indhold online med seksuel misbrug af børn. Men de regler udløber til august.

I denne uge har Udvalget for Borgernes Rettigheder stemt for en forlængelse af reglerne, som vil betyde, at de gælder indtil 3. maj 2025. 43 stemte for, 19 imod og fire undlod at stemme. I forbindelse med, at MEP’erne stemte for en forlængelse af reglerne, understregede de, at reglerne ikke kan forlænges længere end til den aftalte dato, og at der er et behov for at indføre permanente regler på området.

Hele Parlamentet skal stemme om forlængelsen i februar til en plenarsamling.
 

Langturschauffører får mere fleksibilitet og frihed

Vil du helst holde en lang pause eller flere korte, når du kører langt?

Det valg får langturschauffører, der bl.a. kører turistbusser, nu mulighed for at tage. Det sker, efter der i går landede en endelig aftale mellem Rådet og Parlamentet. 

Den kommer blandt andet til at betyde, at der kommer mere fleksibilitet i forhold til, hvordan chaufførerne kan holde deres pauser. Som reglerne er nu, skal chaufførerne holde 45 minutters pause under eller efter fire og en halv times kørsel. Den pause kan nu deles op i to, hvor hver pause skal vare minimum 15 minutter.

Før aftalen kan træde i kraft, skal den endeligt godkendes.

 

Næste uges plenarsamling

Nye teknologier til at genredigere planter, EU’s klimamål for 2040, og eksponering for farlige stoffer på arbejdspladsen er emner, der skal debatteres og stemmes om på årets anden plenarsamling. Herunder følger et kort overblik over nogle af de temaer, der er på tapetet i Strasbourg i den kommende uge:
 

En ny generation af genteknologier til afstemning og diskussion

En ny række af metoder til at genredigere planter og afgrøder, såkaldte New Genomic Techniques (NGTs), har gennem længere tid været til debat. Nu vil Europa-Parlamentet fastlægge deres holdning til regulering af genteknikkerne. 

Teknologierne har blandt andet potentiale til at gøre planter og afgrøder mere resistente over for tørke og andre konsekvenser af et klima i forandring. Et eksempel er gensaksen CRISPR/Cas9, som allerede bliver brugt til eksempelvis at gøre bananer mindre brune i Filippinerne. 

Kommissionen har foreslået at lempe lovgivningen for, hvordan den nye generation af genteknologier skal reguleres. På onsdag skal Parlamentet stemme om sin position før forhandlingerne med Rådet.
 

Kommissionen og MEP’er debatterer EU’s klimamål

Da der blev gjort status over Parisaftalen på COP28 i december måned, fik Kommissionen seks måneder til at komme med sit bud på EU’s klimamål for 2040. 

Det fastlægger unionens klimalov, og nu vil Kommissionen indlede processen i samspil med Parlamentet. På tirsdag vil Kommissionen i første omgang præsentere en analyse af behovet for og konsekvenser af potentielle tiltag på området.

Da ledende næstformand med ansvar for Den Grønne Pagt, Maroš Šefčovič, tiltrådte i oktober, forpligtede han sig på at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 90 procent i 2040. Når emnet har været til debat i Parlamentet, vil det vise sig, om Kommissionen fremsætter en lov med konkrete klimamål for 2040, der binder sig til det samme.

 

Pressekit for EU-interesserede journalister

Er du journalist med interesse i EU og dette års valg til Europa-Parlamentet? Så har vi lavet et pressekit til netop dig.

Med pressekittet kan du hurtigt og nemt få et overblik over grundlæggende informationer, som for eksempel Europa-Parlamentets sammensætning, politiske prioriteter, igangværende arbejde, baggrundsmateriale, opinionsundersøgelser og nyttige kontaktoplysninger.

Materialesamlingen opdateres løbende frem mod EU-valget den 9. juni 2024, og du finder den her. Du kan også dykke ned i denne oversigt over de nationale stemmetidspunkter, stemmealderen og antallet af MEP’er der skal vælges for de enkelte lande.

 

EU for begyndere - rejsestipendium til Strasbourg

Arbejder du som journalist, og vil du følge debatterne og afstemningerne i EU’s folkevalgte forsamling? Så kan du nu søge Europa-Parlamentets rejsestipendium til plenarsamlingerne i Strasbourg.

Europa-Parlamentsvalget nærmer sig med hastige skridt. Det er allerede til sommer, at vi igen skal stemme om, hvem der skal repræsentere os direkte i EU - og dermed have hænderne nede i væsentlig lovgivning, der gælder lige så meget i Danmark, som den, der bliver vedtaget på Christiansborg.

Derfor tilbyder Europa-Parlamentet i Danmark nu et rejsestipendium til journalister, der måske ikke beskæftiger sig med EU til daglig, men som gerne vil klædes bedre på til at dække alt fra store klimapakker til fremtidens AI-lovgivning.

Vi sammensætter et skræddersyet program, hvor du møder danske MEP’er og overværer plenarsamlingen. Der kan også være mulighed for at lave interviews med MEP’erne, mens du er der.

Alle, der arbejder som journalist, kan ansøge om stipendiet. Læs mere og send din ansøgning her.

 

Redaktionen afsluttet fredag 2/2/2024 kl. 12:00
Ansvarshavende: Sune Olofsson Hansen
I redaktionen: Johanne Faigh Larsen, Anne Jensen Sand, Oscar Ørtoft Pedersen & Lea Hovmand Jørgensen
Pressekontakt: Lea Hovmand Jørgensen / Tlf. 22 11 43 77
                        Oscar Ørtoft Pedersen / Tlf. 25 48 87 11