EP-Nyt #29: Metangas, affald og forbrydelser mod miljøet

Klima og miljø har på mange forskellige måder været i centrum i denne uge. Der er dog også blevet plads til meget andet - for eksempel adgang til råmaterialer og beskyttelse af børn online.

Forurening fra skibe, affaldssortering på et internationalt niveau og EU’s første lov om metangas. Det er blot et kort indblik i nogle af de emner, som var i Parlamentets søgelys i denne uge. Der er i ugens løb landet en række endelige aftaler, som du kan blive klogere på længere ned i nyhedsbrevet.

Ud over nye aftaler og udvalgsmøder har MEP’erne også brugt ugen på at forberede sig på årets næstsidste plenarsamling, der finder sted i næste uge. Den samling kan du tage et smugkig på nederst.

God læselyst!

 • Første EU-lov om udledning af metangas er landet
 • EU får nye regler for at skille sig af med store mængder affald
 • Nye tiltag skal beskytte børn mod misbrug online
 • Rammerne for kortere udlejninger bliver mere gennemsigtige
 • Forbrydelser mod miljøet: Flere syndere og strengere sanktioner
 • Regler for udledninger fra skibe bliver skærpet
 • EU’s ret og adgang til essentielle råmaterialer sikres
 • Den kommende plenarsamling
  • MEP’erne skal igen debattere krigen mellem Israel og Hamas
  • Fremtidens brug af emballage er til debat og afstemning
  • Mere reparation, færre udskiftninger
 • Pressekit for EU-interesserede journalister
 • EU for begyndere - rejsestipendium til Strasbourg

 

Du kan få daglige opdateringer på Europa-Parlamentet og de danske MEP’ers arbejde ved at følge os på FacebookX (Twitter) og Instagram.

 

Første EU-lov om udledning af metangas er landet

Den er den første af sin slags og kommer til at slå hårdt ned på kilden til en tredjedel af den globale opvarmning. Sent tirsdag fandt forhandlere fra Parlamentet og Rådet fælles fodslag omkring en ny lov, der skal sænke udledning af metangas inden for energisektoren.

Loven er et led i EU’s mål om at få udledningen af drivhusgasser ned med 55 procent i 2030 og opnå klimaneutralitet i 2050. Det er som nævnt den første i EU, der går direkte efter at reducere udledningen af metangas. Mere specifikt handler det om udledninger fra energisektoren - herunder olie-, fossilgas- og kulindustrien. 

Den nye lov slår også to fluer med et smæk, da den som nævnt er en del af EU’s klimakamp, men den kommer også til at stå for at sikre bedre luftkvalitet.

Før loven kan træde endeligt i kraft, skal den godkendes af Parlamentet og Rådet.

 

EU får nye regler for at skille sig af med store mængder affald

Affaldssortering på den helt store skala. Det er der i ugens løb landet en endelig aftale om mellem Parlamentet og Rådet.

Den nye aftale indeholder tiltag, der skal beskytte både miljøet og menneskers helbred. Det betyder blandt andet, at eksport af plastikaffald til lande, der ikke er medlem af OECD, bliver forbudt, og at affald, der bliver taget hånd om uden for EU’s grænser, skal håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Det danske medlem af Europa-Parlamentet Pernille Weiss (EPP/K), der har været chefforhandler i processen, sagde sådan her, efter aftalen var faldet på plads:

”Resultatet af vores forhandlinger vil give europæerne mere klarhed ift., at vores affald vil blive håndteret ordentligt, når det bliver eksporteret. EU vil endelig tage ansvar for dets plastikaffald ved at forbyde eksporten af det til lande, der ikke er medlem af OECD. Igen følger vi vores vision om, at affald er en ressource, når det bliver håndteret korrekt, og at det ikke på nogen måde skal skade hverken miljøet eller menneskers helbred.”

Før aftalen kan træde i kraft, skal den formelt godkendes af både Parlamentet og Rådet.

 

Nye tiltag skal beskytte børn mod misbrug online

Hvordan forhindrer man misbrug af børn, når de bevæger sig rundt i online universer?

Det har EU nu et bud på en løsning til. Tirsdag vedtog Udvalget om Borgernes Rettigheder sin position ift. nye tiltag, der skal beskytte børn online. I udvalget stemte 51 for forslaget, to stemte imod, og en undlod at stemme.

De nye regler skal hjælpe forskellige aktører på internettet med at forhindre, at deres platforme bliver brugt til online seksuelt misbrug af børn. Det skal blandt andet ske gennem øgede muligheder for forældrekontrol og flere veje til at blokere uønskede beskeder. Der vil også blive oprettet et EU-center for børnebeskyttelse, som skal være med til at implementere de nye regler.

Forslaget har dog også gennemgået en række væsentlige ændringer. Der har været en bekymring ift., om de nye regler ville medføre en mulighed for masseovervågning af borgeres online færden. Derfor er der i den vedtagne tekst taget højde for den problematik: Hvis en chat skal overvåges, skal det være berettiget, målrettet og bruges som en sidste udvej.

 

Rammerne for korte udlejninger bliver mere gennemsigtige  

Airbnb, Booking.com og Expedia. Du har højst sandsynligt besøgt en af de platforme, hvis du har planlagt en rejse. 

Nu kommer der et øget fokus på, at platformene er både ansvarlige og gennemsigtige, efter forhandlere fra Parlamentet og Rådet onsdag blev enige om en endelig aftale. 

Aftalen betyder blandt andet, at der kommer et fælles sæt regler for registrering af værter og deres udlejningssteder.

Nu skal aftalen godkendes af både Parlamentet og Rådet, før den kan træde i kraft.

 

Forbrydelser mod miljøet: Flere syndere og strengere sanktioner

Hvornår har du forbrudt dig mod miljøet, og hvordan skal det egentlig straffes?

De spørgsmål forsøger EU nu i højere grad at give deres svar på, efter Parlamentet og Rådet torsdag nåede en endelig aftale om dette område. Aftalen betyder blandt andet nye punkter på listen over forbrydelser, strengere straffe mod dem, der er skyld i forbrydelserne og en hjælpende hånd til whistleblowere, der taler ud om forbrydelserne.

Import af invasive arter er blandt de nye punkter på listen, og der vil komme strengere straffe for såkaldte bevidste handlinger - det kan for eksempel være ødelæggelse af et økosystem eller habitat inden for et beskyttet område.

Før loven kan træde i kraft, skal den godkendes af Retsudvalget, Parlamentet og Rådet.

 

Regler for udledninger fra skibe bliver skærpet

Mindre forurening og flere bøder.

Det bliver virkelighed for EU’s skibe og dem, der sejler med dem. Torsdag vedtog Transport- og Turismeudvalget deres position ift. at opdatere et sæt EU-regler, der skal forhindre forurening fra skibe i de europæiske farvande. Samtidig skal det i højere grad sikres, at dem, der bryder reglerne, modtager bøder.

Det er internationalt gældende standarder, der vil blive inkorporeret i EU-lov, og de vil derfor blive lettere at håndhæve. De nye regler vil også betyde, at det vil være strafbart at skille sig af med spildevand og skrald i havet - ikke kun olie og andre skadelige væsker, som det tidligere har været. Samtidig bliver ejerne af skibene ansvarlige for de skader, som de påfører miljøet.

I den kommende uge skal reglerne godkendes til plenarsamlingen, før forhandlinger med medlemslandene kan begynde.

 

EU’s adgang og ret til essentielle råmaterialer sikres

Elbiler, solceller og smartphones. Det er bare tre eksempler på produkter, som kun kan produceres, hvis der er adgang til særlige råmaterialer. Og hvad gør man, hvis den adgang forsvinder?

Det er nu mindre sandsynligt, at den situation opstår, efter flere MEP’er og det spanske EU-formandskab er blevet enige om en plan for at sikre forsyningen af de afgørende materialer.

Planen kommer i praksis blandt andet til at involvere strategiske partnerskaber med tredjelande og et øget fokus på cirkulær økonomi og genanvendelse.

På nuværende tidspunkt er aftalen uformel, og den skal godkendes af både Parlamentet og Rådet. Men først skal den forbi Udvalget om Industri, Forskning og Energi, hvor der skal stemmes om den.

 

Den kommende plenarsamling

Krig i Gaza, retten til reparationer, emballage, ammunition til Ukraine og spidskandidater. Der er mange forskellige emner på programmet, når MEP’erne mandag tager hul på årets næstsidste plenarsamling. I det følgende afsnit kan du få et indblik i nogle af de emner, der bliver taget op til samlingen i Strasbourg.

 

MEP’erne skal igen debattere krigen mellem Israel og Hamas

Verdens øjne har i mere end en måned været rettet mod Israel og Gaza efter Hamas’ terrorangreb den 7. oktober og de efterfølgende angreb fra Israels side.

Europa-Parlamentet har siden debatteret krisen til den sidste plenarsamling i oktober, hvor MEP’erne vedtog en resolution, der fordømte terrorangrebet mod Israel, opfordrede til en ”humanitær pause” i konflikten og udtrykte bekymring for den humanitære situation i Gaza.

I den kommende uge skal MEP’erne igen vende konflikten, og denne gang er der igen fokus på den humanitære krise i Gaza, behovet for en løsladelse af de gidsler, som Hamas fangede under terrorangrebet og for en øjeblikkelig humanitær pause, der kan lede til en våbenhvile. Det generelle fokus skal være på både de globale og regionale konsekvenser af den igangværende krise.
 

Fremtidens brug af emballage er til debat og afstemning

Madkasser, drikkedunke og termokopper bliver måske fast inventar, når du henter take-away. Tirsdag og onsdag skal MEP’erne nemlig debattere og stemme om et forslag, der skal sikre en bæredygtig brug af emballage. 

Og forslaget indeholder bl.a. en sikring af retten til at medbringe egne beholdere, når man henter mad- og drikkevarer. Derudover er der også et fokus på at skære ned på plastikemballage og det affald, der opstår via brug af emballage.

Onsdag vedtager MEP’erne deres position, før forhandlinger med EU-regeringerne kan begynde.

 

Mere reparation, færre erstatninger

Det er essensen i et nyt forslag, som MEP’erne skal forholde sig til mandag og tirsdag. Forslaget skal være med til at sikre det, som EU kalder ”right to repair”, altså retten til at få repareret sine produkter. 

Det betyder, at hvis din vaskemaskine eller støvsuger går i stykker, skal din automatreaktion ikke være, at du får en ny, men i stedet at dit eksisterende produkt får en chance for at blive fikset. Forslaget øger også muligheden for, at det kan ske, selvom garantien er udløbet. 

Forslaget ligger i forlængelse af flere andre EU-initiativer, der alle er en del af at gøre den europæiske grønne pagts mål om cirkulær økonomi og bæredygtigt forbrug til virkelighed.

MEP’erne stemmer om deres forhandlingsposition tirsdag.

 

Pressekit for EU-interesserede journalister

Er du journalist med interesse i EU og næste års valg til Europa-Parlamentet? Så har vi lavet et pressekit til netop dig.

Med pressekittet kan du hurtigt og nemt få et overblik over grundlæggende informationer, som for eksempel Europa-Parlamentets sammensætning, politiske prioriteter, igangværende arbejde, baggrundsmateriale, opinionsundersøgelser og nyttige kontaktoplysninger.

Materialesamlingen opdateres løbende frem mod EU-valget den 9. juni 2024, og du finder den her.

 

EU for begyndere - rejsestipendium til Strasbourg

Arbejder du som journalist, og vil du følge debatterne og afstemningerne i EU’s folkevalgte forsamling? Så kan du nu søge Europa-Parlamentets rejsestipendium til plenarsamlingerne i Strasbourg.

Europa-Parlamentsvalget nærmer sig med hastige skridt. Det er allerede i sommeren 2024, at vi igen skal stemme om, hvem der skal repræsentere os direkte i EU - og dermed have hænderne nede i væsentlig lovgivning, der gælder lige så meget i Danmark, som den, der bliver vedtaget på Christiansborg.

Derfor tilbyder Europa-Parlamentet i Danmark nu et rejsestipendium til journalister, der måske ikke beskæftiger sig med EU til daglig, men som gerne vil klædes bedre på til at dække alt fra store klimapakker til fremtidens AI-lovgivning.

Vi sammensætter et skræddersyet program, hvor du møder danske MEP’er og overværer plenarsamlingen. Der kan også være mulighed for at lave interviews med MEP’erne, mens du er der.

Alle, der arbejder som journalist, kan ansøge om stipendiet. Læs mere og send din ansøgning her.


Redaktionen afsluttet fredag 17/11/2023 kl. 12:00
Ansvarshavende: Sune Olofsson Hansen
I redaktionen: Johanne Faigh Larsen, Oscar Ørtoft Pedersen & Lea Hovmand Jørgensen
Pressekontakt: Lea Hovmand Jørgensen / Tlf. 22 11 43 77
                        Oscar Ørtoft Pedersen / Tlf. 25 48 87 11