EP-Nyt #2: Europa-Parlamentets formand besøger Danmark

Denne uge er primært gået med udvalgsmøder og afstemninger - blandt andet om europæiske værdier og genmodifikation af planter. Ugen blev rundet af med en markering af Auschwitz-dagen, hvor en Holocaust-overlever talte for MEP’erne. Og så er der nyt om den kommende uge, hvor Europa-Parlamentets formand tager på besøg i Danmark.

Er de europæiske værdier under angreb? Hvordan må vi ændre på vores planter? Og hvad vil EU gøre for at kæmpe mod menneskehandel?

Det er nogle af de spørgsmål, som muligvis har rumsteret i hovederne på MEP’erne i denne uge. Og i dette nyhedsbrev får du forhåbentlig svar på nogle af dem. Derudover brugte Parlamentet også miniplenarsamlingen i Bruxelles i denne uge på at mindes ofrene for Holocaust, da det lørdag er Auschwitz-dag.

God læselyst! 

 • Europa-Parlamentets formand besøger Danmark
 • Parlamentet markerer Auschwitz-dagen
 • Udvalg stemmer for nye regler om særlig genmodifikation af planter
 • Nye EU-regler vil bekæmpe trafficking på flere niveauer
 • Udvalg: De europæiske værdier er truede i EU
 • Det sker i næste uge
 • Pressekit for EU-interesserede journalister
 • EU for begyndere - rejsestipendium til Strasbourg

Du kan få daglige opdateringer på Europa-Parlamentet og de danske MEP’ers arbejde ved at følge os på FacebookX (Twitter) og Instagram.

 

Europa-Parlamentets formand besøger Danmark

Der bliver plads til både parlamentarikere og førstegangsvælgere, når Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, tirsdag den 30. januar kommer til Danmark for at øge opmærksomheden omkring det kommende valg til Europa-Parlamentet den 9. juni. 

I løbet af besøget skal hun blandt andet besøge Christiansborg og mødes med Folketingets formand, Søren Gade, repræsentanter fra Folketingets fagudvalg og øvrige medlemmer af Folketinget. Her skal de blandt andet drøfte det kommende valg og samspillet mellem Europa-Parlamentet, Folketinget og den lovgivning, de sammen udarbejder og vedtager. 

Roberta Metsola skal også mødes med danske medlemmer af Europa-Parlamentet til en rundbordsdiskussion om deres syn på Danmarks position i det europæiske samarbejde.

Flere førstegangsvælgere til stemmeurnerne
Ud over møderne med højtstående danske politikere skal Roberta Metsola også møde unge, der her til sommer får deres første chance for at stemme til et Europa-Parlamentsvalg.

Det kommer til at foregå på Det Internationale Gymnasium, der er en del af Niels Brock, hvor omkring 200 elever får muligheden for at debattere med parlamentsformanden. Det vil handle om de store og små udfordringer, vi skal stemme om til det kommende valg til Europa-Parlamentet, der kan være alt fra den grønne omstilling og fremtidens brug af kunstig intelligens til ligestilling, asyl og migration og meget andet. 

 

MEP’erne markerer Auschwitz-dagen

For snart 79 år siden blev koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau befriet. Og de seneste mange år har den 27. januar også fungeret som en international mindedag for Holocausts ofre

I år blev dagen markeret med en miniplenarsamling torsdag. 

"Vi mindes i dag ofrene for Holocaust og bekræfter vores urokkelige engagement mod antisemitisme, racisme og andre former for had. Europa glemmer ikke", understregede Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, der åbnede mødet. 

Hun advarede om, at manges medskyldiges tavshed gjorde nazisternes rædsler mulige, og sagde, at "Europa-Parlamentet ikke er et sted for ligegyldighed — vi taler imod holocaustbenægtere, mod desinformation og mod vold".

Parlamentet havde også besøg af Holocaust-overlever Irene Shashar: "Jeg blev velsignet med muligheden for at få børn og børnebørn. Jeg gjorde netop det, som Hitler forsøgte så hårdt for at forhindre. Hitler vandt ikke!” lød beskeden fra hende i plenarsalen. 

Shashar overlevede ghettoen i Warszawa ved at flygte fra den med sin mor efter sin fars død. Efter flugten har hun boet i Frankrig, Peru og USA, men flyttede som 25-årig til Israel, hvor hun også bor i dag. Sidste år udgav hun den børnevenlige biografi ”I Won Against Hitler”.

 

Udvalg stemmer for nye regler om særlig genmodifikation af planter

Mindre madspild og mere bæredygtighed. Det er nogle af de forhåbninger, der er koblet op på et nyt sæt regler for dyrkning af planter og fødevarer.

Onsdag stemte Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om sit bud på de nye regler, som kommer til at gælde for planter, hvor der er brugt såkaldte NGT-teknikker, der ændrer genmaterialet i en organisme. Alle former for NGT-planter har indtil videre været underlagt de samme strenge regler, som genmodificerede planter er. Men det er det, som nu muligvis ændrer sig.

Det nye regelsæt inddeler NGT-planterne i to kategorier, hvor den første slags regnes for at svare til almindelige planter. Det vil betyde, at brugen af NGT-teknikker ikke skal markeres på emballagen. Det kommer stadig til at gælde for NGT-planter i den anden kategori. Planterne vil dog ikke kunne markeres som økologiske.

Brugen af de nye teknikker kan være med til at forhindre eksempelvis madspild, da fødevarerne får en længere holdbarhed. Samtidig kan det også sænke brugen af sprøjtemidler.

Det var et splittet udvalg, der stemte forslaget igennem - 47 stemte for og 31 imod. MEP’erne kommer til at stemme om deres forhandlingsposition ved næste plenarsamling i begyndelsen af februar.

 

Nye EU-regler vil bekæmpe trafficking

Menneskehandel skal forhindres - og nu på endnu flere områder. Det bliver virkelighed, efter Parlamentet og Rådet tirsdag aften blev enige om endelig aftale på området.

Aftalen er en opdatering af de eksisterende regler. Opdateringen vil blandt andet betyde, at tvangsægteskaber, illegal adoption og rugemødre, der er relateret til trafficking, bliver forbrydelser på EU-niveau.

De nye regler vil sikre, at ofre for trafficking blandt andet bevarer deres ret til asyl, hvis det er aktuelt. De betyder også, at anklagere kan undlade at retsforfølge ofre, hvis de har begået kriminelle handlinger under tvang.

På grund af retsforbeholdet er Danmark undtaget for de nye tilføjelser, men dansk straffelovgivning er dog allerede i tråd med den tidligere udgave af direktivet.


Udvalg: De europæiske værdier er truede i EU 

Hvordan står det til med retssikkerheden i EU? Det spørgsmål har Kommissionen igen forsøgt at besvare i sin årlige rapport om retsstatsprincippets tilstand i EU.

I onsdags har Udvalget om Borgernes Rettigheder forholdt sig til rapporten, og den har givet anledning til forskellige bekymringer. Det er blandt andet retssystemer og domstole, korruption, forhindringer for whitleblowere og pressefrihed, som udvalget har fremhævet som problematiske områder. Udvalget er også kritiske over for forskellige EU-landes håndtering af eksempelvis rettigheder for LGBTQIA+-miljøet og vold mod kvinder.

MEP’erne anerkender, at den årlige rapport er med til at sætte en vigtig standard i forhold til retssikkerhed og opretholdelse af værdier, men udtrykker også en bekymring for, om Kommissionen på nogle områder er for diplomatiske eller upræcise.

Du kan også dykke ned i hele rapporten selv, eller læse kapitlet om forholdene i Danmark


Det sker i næste uge: 

Foruden besøget fra Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, er der også en del møder i Parlamentets udvalg. På dagsordenen er blandt andet: 

 • Hvordan bekæmper vi seksuel misbrug af børn online? Onsdag er der forhandlinger om e-privacy-regler, som giver virksomheder tilladelse til at finde og slette materiale med seksuel misbrug af børn. De nuværende regler udløber til august, og derfor skal en forlængelse forhandles på plads.
 • Hvor skal det nye agentur mod hvidvask være? De 9 kandidatbyer til det nye agentur mod hvidvask skal tirsdag fremlægge deres forslag. De ni kandidatbyer er: Rom, Wien, Vilnius, Riga, Frankfurt, Dublin, Madrid, Paris og Bruxelles. Den offentlige høring er arrangeret af Parlamentet og Rådet.
 • Det belgiske formandskabs prioriteter: Belgiens ministre skal mandag præsentere deres prioriteter for formandskabet for udvalg i Parlamentet. Det drejer sig blandt andet om migration, sundhed og fødevaresikkerhed.
 • Forberedelse af plenarsamlingen: De politiske grupper skal forberede næste plenarsamling, som finder sted den 5.-8. februar i Strasbourg. Her skal MEP’erne blandt andet diskutere EU’s langsigtede budget og hjælp til Ukraine. På dagsordenen er også nye geotermiske teknikker.

 

Pressekit for EU-interesserede journalister

Er du journalist med interesse i EU og dette års valg til Europa-Parlamentet? Så har vi lavet et pressekit til netop dig.

Med pressekittet kan du hurtigt og nemt få et overblik over grundlæggende informationer, som for eksempel Europa-Parlamentets sammensætning, politiske prioriteter, igangværende arbejde, baggrundsmateriale, opinionsundersøgelser og nyttige kontaktoplysninger.

Materialesamlingen opdateres løbende frem mod EU-valget den 9. juni 2024, og du finder den her. Du kan også dykke ned i denne oversigt over de nationale stemmetidspunkter, stemmealderen og antallet af MEP’er der skal vælges for de enkelte lande.

 

EU for begyndere - rejsestipendium til Strasbourg

Arbejder du som journalist, og vil du følge debatterne og afstemningerne i EU’s folkevalgte forsamling? Så kan du nu søge Europa-Parlamentets rejsestipendium til plenarsamlingerne i Strasbourg.

Europa-Parlamentsvalget nærmer sig med hastige skridt. Det er allerede til sommer, at vi igen skal stemme om, hvem der skal repræsentere os direkte i EU - og dermed have hænderne nede i væsentlig lovgivning, der gælder lige så meget i Danmark, som den, der bliver vedtaget på Christiansborg.

Derfor tilbyder Europa-Parlamentet i Danmark nu et rejsestipendium til journalister, der måske ikke beskæftiger sig med EU til daglig, men som gerne vil klædes bedre på til at dække alt fra store klimapakker til fremtidens AI-lovgivning.

Vi sammensætter et skræddersyet program, hvor du møder danske MEP’er og overværer plenarsamlingen. Der kan også være mulighed for at lave interviews med MEP’erne, mens du er der.

Alle, der arbejder som journalist, kan ansøge om stipendiet. Læs mere og send din ansøgning her.


Redaktionen afsluttet fredag 26/1/2024 kl. 12:00
Ansvarshavende: Sune Olofsson Hansen
I redaktionen: Johanne Faigh Larsen, Oscar Ørtoft Pedersen & Lea Hovmand Jørgensen
Pressekontakt: Lea Hovmand Jørgensen / Tlf. 22 11 43 77
                        Oscar Ørtoft Pedersen / Tlf. 25 48 87 11