Sæt EU på skoleskemaet

Euroscola - vær Europa-Parlamentariker for en dag

Euroscola er en unik mulighed for, at skoleelever i alderen 16-18 år kan prøve at være medlem af Europa-Parlamentet for en dag. Det er en lærerig oplevelse i plenarsalen i Strasbourg - langt fra de traditionelle klasseværelser, hvor eleverne på egen krop kan erfare, hvordan der forhandles i en international sammenhæng, når de mødes med flere hundrede elever fra andre medlemslande.

Eleverne kommer til at arbejde med aktuelle emner i løbet af dagen, og hver session får på forhånd et overordnet tema, som præsenteres og diskuteres. Eleverne forbereder sig ved at læse om de aktuelle emner inden afrejsen til Europa-Parlamentet. Arbejdssprogene er enten engelsk eller fransk, og alle debatindlæg skal foregå på et andet sprog end elevens modersmål.

Tilmelding

En gruppe kan maksimalt bestå af 24 elever og 2 lærere. Som en del af ansøgningen vil der være en lille opgave, der skal løses. Opgaven er beskrevet i ansøgningsskemaet. Hvis flere klasser ønsker at rejse til den samme Euroscola-dag udvælges den klasse, der har indset den bedste opgave.
Bemærk: Enkelte datoer er forbeholdt EPAS skoler.

Det er muligt at deltage i formiddagsprogrammet online uden at deltage i ansøgningsprocessen. Hvis I ønsker dette, kontakt da Europa-Parlamentets kontor i Danmark.

Alle datoer i 2024 er bookede. Datoer for 2025 forventes at blive meldt ud i løbet af efteråret 2024.

Ansøgningsskema til Euroscola
 • Datoer for 2024:

  • 30. januar- booket
  • 09. februar- booket
  • 20. februar – EPAS - booket
  • 1. Marts - booket
  • 21. marts - booket
  • 11. april - booket
  • 26. april – EPAS - booket
  • 11. oktober - booket
  • 25. oktober – EPAS- booket
  • 12. november - booket
  • 21. november – EPAS- booket
  • 29. november- booket
  • 5. december- booket
 • Europa-Parlamentet yder et tilskud på ca. 250 euro pr. elev til dækning af rejse- og opholdsudgifter for de skoleklasser (maks. 24 elever), der bliver udvalgt til at deltage. Hvis flere klasser ønsker at rejse til den samme EUROSCOLA-dag, udvælges den klasse, der har præsenteret den bedste redegørelse for, hvorledes rejsen vil kunne indgå i undervisningen.

  En lærer - eller en anden voksen - pr. 10 elever får ligeledes rejsetilskud. Flere voksne kan rejse med, men de vil i så fald ikke modtage tilskud. Hver klasse kan invitere en journalist med på turen som Europa-Parlamentet vil finansiere.

 • "Turen til Strasbourg var en kulturel- og samfundsfaglig bombe. Da vi kom ind i Europa-Parlamentet, fik man med det samme en følelse af, at man var en del af noget større. Det var en forsamling af unge fra 18 forskellige lande, som alle havde til opgave at løse nogle af EU's problemer." Jacob Grønning, Frijsenborg Efterskole

  "Overalt hørte man forskellige sprog, nogle kendte andre ukendte. I plenarsalen blev det hele oversat af forskellige tolke til forskellige sprog. Her oplevede jeg, hvor vigtigt sprog er, og hvordan der bliver kommunikeret mellem landene. [...] Det var fascinerende at snakke med de andre og at diskutere vores emner. Jeg oplevede både andre synsvinkler, men jeg fik også en forståelse af, hvordan man vedtager beslutninger i EU, og hvor lang en proces det er. En dag med en masse ny viden, som jeg vil tænke længe over." Frederikke Bejder, Frijsenborg Efterskole

 • Kl. 08.30: Ankomst til Europa-Parlamentet
  • Sikkerhedskontrol og modtagelse
  Kl. 09.15: Morgenmad og briefing  
  • Gennemgang af dagens forløb og nedsættelse af flersprogede arbejdsgrupper
  Kl. 10.00: Samling i plenarsalen
  • Orientering om Europa-Parlamentet ved medarbejdere og præsentation af de enkelt skoler ved en udvalgt elev
  Kl. 12.45: Frokost
  Kl. 14.00: Møde i arbejdsgrupperne i udvalgslokalerne
  Kl. 16.00: Samling i plenarsalen
  • Fremlægning af rapporterne fra arbejdsgrupperne
  • Debat efterfulgt af afstemning
  Kl. 17.30: Afrunding  

 • Sæt EU på skoleskemaet