Sæt EU på skoleskemaet

Bliv ambassadørskole for Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har de seneste år satset på at øge de unges kendskab til Europa, til demokrati på europæisk plan og til betydningen af Europa-Parlamentets arbejde for de unges dagligdag. I Danmark samarbejder Europa-Parlamentet med Efterskoleforeningen som pædagogisk konsulent. Der er stadig plads til, at skoler kan tilmelde sig som danske EPAS skoler.

EPAS er et gratis tilbud fra Europa-Parlamentet til skoler, som gerne vil gøre lidt ekstra ud af EU-undervisningen og øge kendskabet til EU blandt eleverne. Både elever og undervisere får mulighed for at udvikle faglige og sociale kompetencer gennem programmets mange tilbud.

Tilbuddet er målrettet udskolingen og ungdomsuddannelserne.

Muligheder og tilbud

  • To årlige seminarer i Danmark for undervisere
  • Et Skype-samarbejde med en eller flere danske MEP’ere (Medlem af Europa-Parlamentet)
  • Adgang til seminarer og aktiviteter for undervisere og elever - både online, i Danmark og i Bruxelles
  • Netværk og erfaringsudveksling med undervisere i hele EU

Skolen forpligter sig til at:

  • oprette et EU-infopoint på skolen
  • afholde EU-aktiviteter - debatter, temadage, studieture eller lign.
  • udarbejde en kort rapport ved skoleårets afslutning
  • udnævne en senior ambassadør (underviser) til at stå for EPAS og koordinere skolens aktiviteter

 

 

Sæt EU på skoleskemaet