Offentligt udbud: Europa-Parlamentet søger administrator af EPAS-programmet

Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole (EPAS) sigter mod at øge danske elevers bevidsthed om det europæiske parlamentariske demokrati, Europa-Parlamentets rolle og europæiske værdier.

Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole (EPAS) sigter mod at øge danske elevers bevidsthed om det europæiske parlamentariske demokrati, Europa-Parlamentets rolle og europæiske værdier. EPAS ansporer også eleverne til aktivt at tage del i EU's demokratiske processer. Programmet er rettet mod elever med forskellig uddannelsesmæssig, social og geografisk baggrund.

Til varetagelse af den praktiske del af programmet søger Europa-Parlamentet en ansvarlig organisation, der kan organisere og afvikle seminarer for undervisere, støtte de deltagende skoler på forskellig vis, evaluere materialer og forløb, etablere og vedligeholde en dedikeret digital platform, etc. Yderligere informationer findes via dette link, hvor man også kan stille yderligere spørgsmål til, hvad kontrakten indebærer.

Udbuddet er for en maksimal varighed på fem år, og kontraktens estimerede værdi er på EUR 150.000. Alle tekniske og finansielle detaljer fremgår af det fulde opslag.