EP-Nyt #27: Til topmødet i EU var blikket rettet mod Israel og Gaza

Krisen i Israel og Gaza har igen været i centrum - denne gang til et topmøde mellem EU’s stats- og regeringsledere. Derudover har møderne i udvalgene haft grænsekontrol, klima og reparation på programmet.

Denne uge er sluttet af med et topmøde i EU-sammenhæng. Torsdag samledes EU’s ledere og skulle vende igangværende kriser som den i Ukraine og i Israel og Gaza. Men også migration, økonomi og EU-budgetter var på programmet.

I en mindre storpolitisk boldgade er det nu sidste chance for at blive en af vores nye trainees. Læs mere længere nede i nyhedsbrevet, og husk at søge senest den 31. oktober.

God læselyst!

 • EU-topmøde med fokus på Israel og Gaza
 • Travl uge i klimaets, bæredygtighedens og miljøets tegn
  • Sprøjtemidler deler Miljøudvalget
  • Emballage skal genanvendes, genbruges og der skal være mindre af det
  • CO2-udledningen fra store køretøjer skal ned
  • MEP’erne tager skridt mod at styrke klimaneutral økonomi
 • MEP’erne vil have reparation - ikke erstatning
 • MEP’erne ønsker grænsekontrol, der er i tråd med grundlæggende rettigheder
 • Fremtiden for lighed mellem kønnene var i fokus til Gender Equality Week
 • Skal du være vores nye trainee?
 • Pressekit for EU-interesserede journalister
 • EU for begyndere - rejsestipendium til Strasbourg


Du kan få daglige opdateringer på Europa-Parlamentet og de danske MEP’ers arbejde ved at følge os på FacebookX (Twitter) og Instagram.

 

EU-topmøde med fokus på Israel og Gaza

Denne uges helt store begivenhed i EU-regi har også været den sidste denne uge. Torsdag og fredag mødtes EU’s 27 stats- og regeringschefer til et topmøde, hvor der var mange forskellige emner på programmet.

Krigen i Ukraine, migration, EU’s langsigtede budget, konkurrencedygtighed og økonomi var blandt punkterne på dagsordenen, men det første var den igangværende krise i Israel og Gaza. 

Ved topmødets start var det også det første emne, som Europa-Parlamentets formand Roberta Metsola berørte, da hun talte med medierne:

”Dette topmøde finder sted med et bagtæppe af krig og geopolitisk ustabilitet, og sammenholdet og sammenhængskraften i EU vil blive testet mere end nogensinde før. Først og fremmest må Hamas stoppes. Alle gidsler skal løslades betingelsesløst. Og på samme tid - de udelukker ikke hinanden - skal vi tillade humanitær hjælp for at lindre de værste konsekvenser, som vi ser blandt uskyldige civile i Gaza.”

Ugen forinden havde MEP’erne stemt for en resolution, der både fordømte Hamas’ angreb på Israel, bakkede op om Israels ret til at forsvare sig selv og udtrykte et ønske om ”en humanitær pause” og en dyb bekymring for den humanitære situation i Gaza.

Under sin samtale med EU’s ledere gav Metsola også udtryk for EU’s støtte til Ukraine i krigen med Rusland:

”Vores støtte vil fortsætte i humanitære, logistiske, miltære, genopbyggende og politiske sammenhænge.”

Samtidig understregede hun også, at hun håbede på, at indledende samtaler med Ukraine og Moldova omkring medlemskab af EU kan begynde i slutningen af i år - forudsat at begge lande lever op til de krav, som EU stiller.

Der blev under topmødet også zoomet ind på EU’s langsigtede budget. Her understregede Metsola kraftigt, at EU har brug for et større finansielt råderum for at leve op til det, som EU og medlemslandene gerne vil udrette.
”EU-budgettet er presset til grænsen,” lød det fra Roberta Metsola, som igen fastslog behovet for at nå en aftale om budgettet.

 

Travl uge i klimaets, bæredygtighedens og miljøets tegn

Roundup, emballage, klimaneutral økonomi, pesticider og mindre CO2 fra busser. Programmet og ambitionerne har været fyldige for Parlamentet i denne uge, hvis man fokuserer på klima, miljø og bæredygtighed. Og de emner har generelt splittet MEP’erne.


Sprøjtemidler deler Miljøudvalget

Sprøjtemidler var et varmt emne i tirsdags i Miljøudvalget. Her skulle MEP’erne i to separate afstemninger tage stilling til fremtidig brug af f.eks. ukrudtsmidler. Og det var et område, der fik delt udvalget.

I den første afstemning om pesticidet glyphosat var spørgsmålet, om MEP’erne ville modsætte sig Kommissionens forslag om at forlænge brugen af pesticidet, der er den primære ingrediens i den kontroversielle ukrudtsbekæmper Roundup. 38 stemte imod forlængelsen, mens 40 stemte for. Derfor bliver brugen af glyphosat nu forlænget med 10 år.

Der var også tæt løb i den anden afstemning om pesticider i denne uge. Her stemte 47 for og 37 imod et forslag om at sikre mere bæredygtig brug af pesticider. To undlod at stemme i den omgang.

Det forslag består bl.a. af et forbud mod kemiske pesticider i ”følsomme” områder som parker og legepladser. Derudover er der et mål frem mod 2030 om at øge salget af lavrisiko pesticider. Næste skridt er, at hele Parlamentet skal stemme om forslaget, og derefter kan der indledes forhandlinger med medlemsstaterne. 

 

Emballage skal genanvendes, genbruges og der skal være mindre af det

Husk din egen beholder, når du henter take-away.

Det er en ændring i hverdagen, der måske bliver aktuel, efter Miljøudvalget tirsdag vedtog sit forslag om at gøre emballage mere bæredygtigt. I forslaget er der bl.a. fokus på at bruge mindre plastikemballage og generelt skære ned på affald, der stammer fra emballage. 

Som tidligere nævnt kommer det bl.a. til udtryk ved et konkret forslag om at sikre, at man kan tage madkasser og drikkedunke med, når der hentes mad og drikke som take-away.

Der skal igen stemmes om forslaget til den kommende plenarsamling den 20. til 23. november.

 

CO2-udledning fra store køretøjer skal ned

En af de store klimasyndere - CO2 - har også været i søgelyset i denne uge.

Udledningen fra f.eks. busser og lastbiler skal nemlig ned. Det skal ske gennem et forslag om at skabe stærke EU-standarder for at sænke CO2-udledning fra disse typer køretøjer. Forslaget ligger i forlængelse af den såkaldte Green Deal og REPowerEU. Det skal også være med til at sikre bedre luftkvalitet.

Miljøudvalget vedtog sit forslag tirsdag, og det vil bl.a. betyde, at nyregistrerede busser i større byer skal være CO2-neutrale fra 2030.

 

MEP’erne tager skridt mod at styrke klimaneutral økonomi

Fra vindmøller til solpaneler. Industrierne bag de klimavenlige energikilder skal have et skub fremad, hvis det står til MEP’erne.

Det står klart efter en afstemning i Industriudvalget i onsdags, hvor medlemmerne af udvalget stemte om den såkaldte Net-Zero Industry Act. Den nye lovgivning skal styrke ”business”-delen af kampen for klimaet ved at gøre økonomien klimaneutral. Det skal bl.a. ske ved netop at styrke vindmølleindustrien.

I den forbindelse øgede MEP’erne rækkevidden af projektet ved at tage højde for hele fødekæden i industrierne - f.eks. de materialer og det maskineri, der skal til for at skabe bæredygtig teknologi.

 

MEP’erne opfordrer til reparation - ikke erstatning

Hvad gør du, hvis din telefon går i stykker? Skal den hurtigst muligt udskiftes, eller satser du på at få den fikset?

MEP’erne fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse slog i denne uge fast, at de vil gøre meget for, at du vælger den sidste mulighed. Onsdag vedtog et overvældende flertal i udvalget deres position ift. en ny ”ret til reparation” for EU’s forbrugere.

Målet med det nye forslag er at skabe en kultur for at reparere tilskadekomne produkter frem for at erstatte dem med nye. Det skal bl.a. ske gennem et krav om gratis reparation inden for produktets garantiperiode og ved at forlænge garantien, når et produkt er blevet repareret.

Der skal stemmes om forslaget til den næste plenarsamling i slutningen af november. 

 

MEP’erne ønsker grænsekontrol, der er i tråd med grundlæggende rettigheder

Beskyttelse af EU’s ydre grænser var på programmet torsdag, da Udvalget om Borgernes Rettigheder skulle tage stilling til et udkast om en resolution omkring Frontex.

Frontex, der er EU’s og Schengenområdets grænse- og kystvagtssamarbejde, har været udsat for beskyldninger om mangel på respekt for EU’s værdier, og der er en generel bekymring for situationen omkring grænsebevogtningen i Grækenland, Litauen og Ungarn.

MEP’erne i udvalget stemte for resolutionen, som insisterer på, at velfungerende grænse- og kystkontrol kan være med til at støtte medlemslande i at beskytte EU’s ydre grænser. Samtidig anerkendte udvalget problemer med grænsebevogtningen og slog fast, at der skal sættes en nedskallering i gang i de medlandslande, hvor der er lav respekt for EU’s værdier.

Resolutionen er kulminationen på en undersøgelse af Frontex, der har været i gang siden 2021. 

 

Fremtiden for lighed mellem kønnene var i fokus til Gender Equality Week

Hvad gør vi i fremtiden for ligestilling?

Det spørgsmål har Parlamentet stillet sig selv og verden udenfor i denne uge. Spørgsmålet hænger sammen med den fjerde udgave af Gender Equality Week, der siden 2020 har sat fokus på at skabe lighed på tværs af køn. I år har der været fokus på de næste skridt i den kamp, og via events og oplæg er Parlamentet kommet vidt omkring.

Kvinder i politik, ligeløn, lighed i landdistrikter og kvinder i transportindustrien er nogle af områderne, der er blevet berørt i ugens løb. Parlamentets næstformand Evelyn Regner sagde i en videobesked, der blev lagt ud i begyndelsen af ugen:

”Siden sidste år har vi vedtaget meget vigtig lovgivning om kvinder i bestyrelser og om lige løn for lige arbejde.”

Hun understregede dog senere, at der stadig er behov for fremtidige tiltag:

”Men vi er også opmærksomme på, at der er meget, vi mangler at gøre.”

 

Den kommende uge i Parlamentet

Næste uge er afsat til, at MEP’er fra forskellige udvalg kan besøge steder, der falder under deres ressortområder. Her er, hvad der er planlagt for en række MEP’er:

 • Den digitale agenda i USA: En gruppe MEP’er fra Udvalget om det Indre Marked og forbrugerbeskyttelse skal til Washington DC for at undersøge mulighederne for samarbejde og tilpasning af love ift. den digitale sektor, politisk markedsføring og kunstig intelligens. Det forventes, at MEP’erne skal holde møder med bl.a. medlemmer af Kongressen og repræsentanter for diverse NGO’er.
   
 • Transport og turisme i Japan: Repræsentanter fra Transport- og Turismeudvalget skal til Japan for at se nærmere på bl.a. landets transportmæssige infrastrukturprojekter, droner og turismen efter pandemien. MEP’erne skal bl.a. mødes med private transportvirksomheder, højtrangerende embedsmænd og turismeorganisationer. 
   
 • International handel i USA: En gruppe fra Udvalget om International Handel skal til San Francisco for at indsamle information om effekten af handelsbegrænsninger på strategiske områder som f.eks. bilindustrien og andre strategisk vigtige områder. Her vil MEP’erne bl.a. mødes med high-tech-virksomheder.
   
 • Udenrigspolitik i Mexico og Costa Rica: En gruppe fra Udenrigsudvalget skal til Mexico og Costa Rica for at debattere samarbejde med bl.a. regeringsrepræsentanter fra begge lande. I Mexico skal MEP’erne bl.a. diskutere forhandlingerne om landets aftaler med EU, og i Costa Rica skal der f.eks. debatteres sikkerhed og udfordringer med migration. I Costa Rica skal MEP’erne også mødes med oppositionen fra Nicaragua, der lever der i eksil. 

 

Skal du være vores nye trainee?

Har du lyst til at lære EU bedre at kende? Og selv få lov til at udfolde og forbedre din faglighed?

Så har du mulighed for at søge om at blive en af vores nye trainees. På vores kontor i København skal vi fra 1. februar og 1. marts have i alt tre nye trainees med forskellige fokusområder. Du kan læse mere om de forskellige stillinger på vores website.

Denne periode som trainee bliver noget særligt, da du bliver en central del af optakten til og selve Europa-Parlamentsvalget den 9. juni. Der er ansøgningsfrist den 31. oktober.

 

Pressekit for EU-interesserede journalister

Er du journalist med interesse i EU og næste års valg til Europa-Parlamentet? Så har vi lavet et pressekit til netop dig.

Med pressekittet kan du hurtigt og nemt få et overblik over grundlæggende informationer, som for eksempel Europa-Parlamentets sammensætning, politiske prioriteter, igangværende arbejde, baggrundsmateriale, opinionsundersøgelser og nyttige kontaktoplysninger.

Materialesamlingen opdateres løbende frem mod EU-valget den 9. juni 2024, og du finder den her.

 

EU for begyndere - rejsestipendium til Strasbourg

Arbejder du som journalist, og vil du følge debatterne og afstemningerne i EU’s folkevalgte forsamling? Så kan du nu søge Europa-Parlamentets rejsestipendium til plenarsamlingerne i Strasbourg.

Europa-Parlamentsvalget nærmer sig med hastige skridt. Det er allerede i sommeren 2024, at vi igen skal stemme om, hvem der skal repræsentere os direkte i EU - og dermed have hænderne nede i væsentlig lovgivning, der gælder lige så meget i Danmark, som den, der bliver vedtaget på Christiansborg.

Derfor tilbyder Europa-Parlamentet i Danmark nu et rejsestipendium til journalister, der måske ikke beskæftiger sig med EU til daglig, men som gerne vil klædes bedre på til at dække alt fra store klimapakker til fremtidens AI-lovgivning.

Vi sammensætter et skræddersyet program, hvor du møder danske MEP’er og overværer plenarsamlingen. Der kan også være mulighed for at lave interviews med MEP’erne, mens du er der.

Alle, der arbejder som journalist, kan ansøge om stipendiet. Læs mere og send din ansøgning her.


Redaktionen afsluttet fredag 27/10/2023 kl. 12:00
Ansvarshavende: Sune Olofsson Hansen
I redaktionen: Johanne Faigh Larsen, Oscar Ørtoft Pedersen & Lea Hovmand Jørgensen
Pressekontakt: Lea Hovmand Jørgensen / Tlf. 22 11 43 77
                        Oscar Ørtoft Pedersen / Tlf. 25 48 87 11