Spidskandidatdebat i Europa-Huset

Europa-Huset, Gothersgade 115, 1123 København K

Den 23. maj finder den store Eurovision-debat sted. De europæiske politiske partier har alle udpeget den kandidat, de mener, skal være formand for den næste Europa-Kommission. Men hvad vil de med EU? Kom og oplev debatten, som vi sender live fra mødesalen i Bruxelles. Journalist Jacob Langvad introducerer og opridser de store brudflader i europæisk politik netop nu.

Når alle borgere i EU har afgivet deres stemme til Europa-Parlamentsvalget den 6.-9. juni, starter det næste spændende kapitel; hvem skal være formand for den kommende Europa-Kommission? 

Det er EU-landenes regeringschefer, der udpeger formanden, men ifølge Lissabontraktaten skal regeringscheferne tage højde for, hvordan det nye parlament ser ud. Derfor stiller partigrupperne med hver deres kandidat i forsøget på at indsætte deres person på den magtfulde post.     


Program
  • Kl. 14:00: Dørene åbner. Indskrivning og kaffe. 
  • Kl. 14:30: Jacob Langvad introducerer historien bag spidskandidatprocessen live fra Bruxelles.
  • Kl. 15:00: Debatten livestreames fra kl. 15:00 - 16:45.
  • Kl. 17:00: Vi byder på et glas og lidt at spise her i huset.

Har du lyst til at være med? Så send en mail til EPkobenhavn@europarl.europa.eu. Tilmelding sker efter først til mølle.

 

Baggrund

Spidskandidatprocessen er en måde at demokratisere netop valget af kommissionsformanden på og blev første gang taget i brug ved valget i 2014. Når EU-regeringschefer har fundet den kandidat, de mener skal være kommissionsformand, skal Europa-Parlamentet godkende vedkommende, før dette er en realitet.  
Det er Den Europæiske Radiounion (EBU), Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation og de europæiske politiske partier, der er arrangørerne bag debatten, hvorfor den har fået navnet ”Eurovisiondebatten”. 

EBU har annonceret, at de følgende spidskandidater deltager i debatten den 23. maj:

  • Walter Baier (Østrig), Europæisk Venstrefløj
  • Sandro Gozi (Italien), Renew Europe Now
  • Ursula von der Leyen (Tyskland), Det Europæiske Folkeparti (EPP)
  • Terry Reintke (Tyskland), De Europæiske Grønne
  • Nicolas Schmit (Luxembourg), De Europæiske Socialdemokraters Parti (PES)